Internetförsvaret

Vem hade ursprungligen kunnat föreställa sig att utvecklingen av internet bland annat skulle innebära att USA måste inrätta en ny försvarsorganisation (Internetförsvaret) för att skydda sig mot fientliga attacker? Myndigheterna (i många länder) har haft liknande verksamheter tidigare än så här … men då med mindre officiella benämningar.

Internet som för drygt 20 år sedan inte ens kunde visa bilder … (de första bilderna kunde dessutom bara presenteras i en begränsad gråskala). Den generation som växer upp med internet idag kan förmodligen knappt föreställa sig hur vårt samhälle fungerade utan internet. ”Snabb utveckling” är ett understatement i det här sammanhanget. 🙂