Ännu mer om Vivian Maier – bildspel

En enkel sökning på YouTube ger numera många träffar på hennes namn. Annat var det för ett par år sedan, när hon gick bort (2009), då kunde de som hade tagit hand om hennes bilder inte hitta någon information alls på internet om henne. Hon var helt okänd – för alla.

Jag har valt att länka till den här filmen / bildspelet om hennes bilder … men om du får mersmak så hjälper YouTube till med ännu fler förslag 🙂